Лидергүй МАН засаглаж чадахгүй байна

 Намд лидер хэрэгтэй. Энгийнээр лидергүй нам залуургүй хөлөгтэй адил. Далайн давалгаа хааш нь аваачина, тийшээ зомгол адил хөвдөг гэсэн үг.   Тэгвэл…