Монголын шүүх бол новш юм байна

      Энэ балиар шүүхийг өөрчлөхгүй бол бүтэхгүй ээ би эхнэрээсээ салж хүүхдээ өөр дээрээ авах гэсэн боловч ээж дээр нь үлдээнэ гэж…