Бидний зовлон

Дээр, дооргүй бидний зовлон ерөөсөө л надад юу оногдох вэ дээр л байдаг. Өнө эртнээс өөрсдийн оногдох хувийн төлөө л улсаа ядрааж доройтуулж иржээ. Өгөөдэй…