Монголд ядуурлыг дийлэх юу ч алга

Сүүлийн хоёр жилд Монгол Улсын эдийн засгийн үзүүлэлтүүд өссөн. Экспортын орлого долоон тэрбум ам.долларт хүрч, эдийн засаг 6.7 хувьд хүрсэн. Улсын төсвийн…