Долларын ханш 1842 төгрөгт хүрлээ

Өнгөрсөн зунаас эхэлж өссөн долларын буурахгүй байна. Монголбанкны хаалтыни ханшаар ам.доллар 1832 төгрөгтэй тэнцсэн бол "Найман шарга” болон бусад арилжааны…

Дэлхийн нүүрсний нөөц

1996 оны үнэлгээгээр дэлхийн нийт олборлож болох нөөцийг нэг эксаграмм (1 × 1015 кг буюу 1 триллон тн)-аар, түүний хагас нь чулуун нүүрс гэж үнэлсэн байна.…
>