Дэлхийн улс түмэнд хандсан уриалга-Манай гаргийн тэргүүлэх улс гүрэн, НҮБ, олон улсын шүүхийн удирдагч ноёд хатагтай нар танаа

Мөнх тэнгэрийн хүч бурханы ивээлээр дэлхий дахины амьдарлыг үнэнч шудрага, гаслал зовлонгүй, амар амгалан чиглүүлж үлгэрлэн явахийг жирийн иргэн би хүсэж…

Монголын хөгжил, миний төсөөлөл

PAX MONGOLICA (ПАКС МОНГОЛИКА) гэж хүн төрөлхтөнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн ЕвроАзийн эх газарт хүн төрөлхтний түүхэнд байгаагүй энх тайван, хөгжлийг 200 орчим жил…