Хоёр хурандаагийн ялгаа

Сонгуулийн дүн тодорхой харагдаж байна. МАН үнэмлэхүй ялна. Өмнөхтэйгээ тэнцүү, ядаж ойролцоо суудал авна. Илүү байхыг ч үгүйсгэхгүй. Авчиг хүчээ нэгтгэсэндээ…

Хүлээстэй СЕХ

Хөөрхий, Сонгуулийн ерөнхий хороог хуульд Сонгуулийн төв байгууллага мөн гэж заасан бөгөөд үйл ажиллагаагаа бие дааж, хараат бус байдлаар явуулна, үйл…