Хэрхэн “сонгуульдах”-ыг Цэц шийднэ

Шинээр батлагдсан УИХ-ын сонгуулийн хууль бүр Үндсэн хуулийн Цэцээр заавал шүүгддэг бичигдээгүй хуультай. Энэ “хууль” 2020 оны сонгуулийн өмнө ч…