179 барилгыг шалгажээ

Нийслэл Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт барилгын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны…