“37-р точка” киноны хамгийн муу дүр

Унасан дээр нь дэвсэлж байгаа ч юм биш. Гэхдээ л “37-р точка” киноны хамгийн муу дүр эхний анги дээр л ил болсон. Тэр нь Гомбын Ялалт. Бээлийн…

Тавхан асуулт...?

/Шинжлэлт эсээ/   Нэг. Аварын жалганд буудуулдаг хэсгийг санаж байна уу? Тэр үхэх гэж байгаа юм. Тэгвэл Манлай баатар шоронд босоогоороо нөхцдөгийг санаж…