Үүлийн зам ба там

Монголчуудад 1990 оноос Үүл хэмээн танигдсан МоАХ, АН-ыг үүсгэн байгуулагч Э.Бат-Үүл өнөөдөр нийслэлийн Засаг дарга. Тэрээр дөрвөн жилийн өмнөөс нийслэлийн…