Эрийн гурван наадам

Барилдах бөхчүүдийн бяр их, мэх нь уран байг,Уралдах хүүхдүүдийн гийнгоо нь уянгалаг, хөлөг нь хурдан байг, Харвах мэргэчүүдийн сум нь оночтой байг. Монгол…