Авлигаар “тэргүүлэгч” Монгол Улс

Авлигын талаарх хамгийн сүүлийн үеийн судалгаагаар Либери, Монгол улс дэлхийн авлигад хамгийн их өртсөн улс орноор нэрлэгдсэн байна.  "Дээрх хоёр орны…