Монголд юу болоод байна вэ?!

  Нэг. Том хулгай зогсож, улс дефолтоос ангижрав   Одоогоос жилийн өмнө, олон жил “шивэр авир” яригдсан Хөгжлийн банкны хэрэг…
>