Үг зээлдэгчид

Мөнгө зээлдэгчид гэж урьд ч байсан. Одоо ч улам олширч байгаа билээ. Мөнгө зээлдэгчдийг "бусдын мөнгийг түр аваад дараа нь өөрийнхөө мөнгийг бүр өгдөг"…

Эхчүүд өвдөлтөөс айж, эмч нар ашгаа бодож хийсвэр хагалгаа хийж төрүүлсээр байвал манайх урд хөршөөс ялгаагүй болно

Нэг хүүхдийн бодлого барьдаг Хятад улсад жирэмсэн эхэд "хийсвэр” хагалгаа хийх нь бичигдээгүй хууль болсон мэт байдгийг судалгааны томоохон байгууллагууд…