АРАВДУГААР САРЫН “ААДАР”

 Ямар ихээр хүсэн тэмүүлж Бүхнээ умартан догдолно вэ? Яг үнэндээ миний цэцэг Надад ингэж дурлах болов уу?   хэмээн…