Төсвөөр сонин юутай

 Энэ онд зарцуулах улсын  төсвийг "ХӨДӨЛМӨР, БҮТЭЭМЖ, ӨСӨЛТ”-ийг дэмжих төсөв гэж тодотгосон. …
>