Сонгуулийн төсөв ба цар тахлын төсөв

Сонгуульд зарцуулах төсөв цар тахлын төсвөөс хэдэн арав дахин их байгаа гэх мэдээлэл байна. Тодруулбал, 2020 оны УИХ-ын ээлжит сонгуульд сонгуульд 800 орчим…