Ёс ёмбогор төр төмбөгөр байя

Ёс ёмбогор төр төмбөгөр л гэдэг.        Гэтэл сүүлийн үед Төр маань их л гар султай болж, ямар нэг баяр наадам, тэмдэглэлт өдрүүдээр…