"АТГ хэрэг булшилдаг газар болсон тул Нефтийн үйлдвэрийн төмөр замын дэд бүтцийг хийж байгаа компанийн баримтуудыг Ерөнхий сайдад өгнө"

Монголын төмөр замын инженерүүдийн нэгдсэн холбооны Удирдах зөвлөлийн гишүүн Ж.Мөнхбат, Б.Аюуш нар тус холбоог төлөөлж "Улаанбаатар төмөр зам" хувь…