“Ашидбилгүүн” ХХК нь амжиргааны түвшин доогуур айл өрхийн 30 гаруй хүүхдүүдэд иж бүрэн хичээлийн хэрэгсэл, цүнх бэлэглэв

Хичээлийн шинэ жилийг угтан хөрөнгө, даатгалын хохирлын үнэлгээний "Ашидбилгүүн” ХХК нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд нийслэлийн Налайх дүүргийн 5 хороо болон…