Бизнесийн саад болсон удаан төр

Монгол улс жил бүр мах махан бүтээгдэхүүнийг хөрш орнуудадаа экспортлож эдийн засагт тодорхой дэмжлэг үзүүлж ирсэн өмнөх засгийн газруудад ч энэ ажлыг эрчимтэй…