Багшийн захиас

 Төрийн баяр наадамд түрүүлэх хэмжээнд очсон хүн өөрийн дур зорго, эрх гэж байхгүй. Тийм учраас хязгаартай өргөн олны хүн болдог тиймээс ард түмний энэ их…