“Дарга дээшээ, баатар доошоо…”

Засгийн газрын шийдвэрийн тухай солигддог тэмдэг шиг ойлголт сүүлийн үед  бий боллоо. Уг нь танхимаараа хэлэлцэж баталсан гүйцэтгэх засаглалын …