ДЭЛХИЙ ДЭЭРХ ХАМГИЙН ХАМГИЙН ....

 Цэнхэр гариг дээр минь олон гайхамшигт газарзүйн, геологийн , гажууд, оньсого таавар мэт газар олон байдаг. Энэ бүхэн хүн төрөлхтөнд өнөөг хүртэл…