“Хатаагдсан Болдууд” & “хатаасан” Төр

Николай Островскийн "Болд хэрхэн хатаагдсан нь” зохиолыг уншаагүй хүн арай цөөн байх. Николай Островскийн "Болд хэрхэн хатаагдсан нь” зохиолыг уншаагүй хүн…