“Өрхийн төсөв” программ бүтээжээ

Өрхийн болон хувь хүний санхүүгийн зөв төлөвлөлт, сахилга батад суралцах явдал нь залуу хүн бүрийн заавал эзэмшиж, сурах чадварын нэг юм. Өрх гэрийн сарын…