Баривчлагдсан хүний тоо 38 хувиар өсчээ

Нийслэлийн прокурорын газраас “Шүүхээс баривчлах шийтгэл оногдуулсан этгээдийг Цагдаагийн байгууллагаас баривчлах байранд хүлээлгэн өгч, шийтгэлийг…