Хүлэмжийн хийг өөгшүүлэгч Монгол

 Монгол Улс хүлэмжийн хий ялгаруулалтаар олон улсын анхааралд өртөхүйц биш ч (одоохондоо) уур амьсгалын өөрчлөлтийн конвенцэд нэгдэн орсон орны хувьд…

МАРГААШИЙН МОНГОЛ ХҮН ХЭН БАЙХ ВЭ

  Нэг мянга есөн зуун наян есөн оны 12 дугаар сараас Монголд эрс өөрчлөлт эхэллээ.  Нэг мянга есөн зуун наян есөн оны 12 дугаар сараас Монголд эрс…