Өөртөө итгэлгүй хүний байнга хэлдэг АРВАН ҮГ

388

 

Мэдээж ямар ч хүн бүх зүйлд өөртөө 100% итгэлтэй байж чадахгүй. Мөн үүний адилаар өөртөө үргэлж эргэлзээд яваад байх ч боломжгүй юм. Судалгаанаас харахад хүмүүс өөртөө итгэх итгэлээ алдаад эхлэхээр дараах 10 үгийг илүүтэй ашиглаж эхэлдэг нь нотлогдсон байна. Та ч гэсэн эдгээр үгнүүдийг байнга хэлээд байгаа юм биш биз?

1. Магадгүй

"Би ч шалгалтанд унах байхаа даа.”

"Би шалгалт өгөхөө болих хэрэгтэй байж магадгүй”

Магадгүй гэдэг үг ямарваа нэг зорилго, чиглэл дутагдаж байгааг илэрхийлдэг үг юм. Хэрэв та энэ үгийг долоо хоногийнхоо төлөвлөгөөнд эсвэл хэн нэгэнд хариулт өгөхдөө ашигладаг бол энэ нь таны төлөвлөгөө хийгдэхгүй гэсэнтэй бараг л утга нэг юм. Тиймээс нэг бол "ТИЙМ” эсвэл "ҮГҮЙ” гэсэн үгийг ашиглаж сураарай. Энэ нь нэг талаар шийдэж чадахгүй ажлаа хийж магадгүй гэж