Амралтын газар, жуулчны баазуудад шалгалт хийж байна

235