Ажилгүй иргэдийн 50 орчим хувийг 15-35 насны залуучууд эзэлж байна

86

 

<