УЛСЫН ЭМНЭЛГҮҮД БИЧИГ ЦААСТАЙГАА ЗУУРАЛДАХ БИШ, ХҮНТЭЙГЭЭ ХАРЬЦСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛДЭГ БАЙМААР БАЙНА

42