"Vic Fearn & Company" ХХК үйлчлүүлэгчийн хүссэн ер бусын авс хийдэг байна. 1990 оноос эхлэн үйл ажилагаагаа явуулж эхэлсэн тус байгууллагаар та хүсэх л юм бол авсаа сансарын хөлөг онгоц, утсны бүхээг гэх мэт төрөл бүрийн хэлбэртэйгээр хийлгэж болох аж.