Бодлогын хүү буурч байхад ханш уналтаас шударга бус орлого олохын тулд Хөгжлийн банк чимээгүй байсаар...

 Сүүлийн хэдэн өдрүүдэд өрнөж буй Төв банкны зүгээс бодлогын хүүг бууруулсантай холбоотойгоор банкуудын хүүний түвшин буурах, цар тахлын үед эдийн засгийг…