УИХ-ын гишүүн Ц.Сэргэлэнгийн хүсэлтийг Барилга, хот байгуулалтын сайд Б.Мөнхбаатар хүлээн авч шаардлагын дагуу ажиллаж эхэлжээ

  УИХ-ын гишүүн Ц.Сэргэлэн Дорнод аймагт тулгамдаад буй ундны усны бохирдолтын асуудлыг дагуу Барилга, хот байгуулалтын сайд Б.Мөнхбаатарт хүсэлт өгсөн.…