Суурин 44 цэгт иргэдийг дархлаажуулна

  Улаанбаатар хотод өнөөдөр суурин 44 цэгт 44 багийн 178 эмч, ажилтан ажиллана. Иргэд өөрт ойр вакцины аль ч цэгт очиж дархлаажуулалтад хамрагдах…
>