Баян хоосны ялгаа туйлдаа хүрчээ

Монголын нийгэм баян, ядуу гэсэн хоёр хэсэг л хуваагдахаар эрчимтэй тэмүүлж байна. Эдийн засгийн хямрал дээд цэгтээ хүрч, баян ядуу хүмүүсийн ялгаа, зааг…