Дахин төлөвлөлтөөс хохирсон 64 өрхөд батламж гардууллаа

240