ХАМГИЙН ӨВӨРМӨЦ 10 ТАКСИ

190

ХАМГИЙН ӨВӨРМӨЦ 10 ТАКСИ

 

Такси гэхээр бусдаас өвөрмөц тэмдэг бүхий хөнгөн тэрэг байдаг гэдэг ойлголт бидний толгойд бий. Тэгвэл орон оронд тээврийн энэ хэрэгсэл тун өөр, өвөрмөц байдаг аж.

Санал болгох