Сарын дундаж цалин 1025600 төгрөг болжээ

  Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн 2018 оны наймдугаар сарын үзүүлэлтээр сарын дундаж цалин энэ оны эхний хоёрдугаар улирлын байдлаар 1025600 төгрөг…