​Утаа, түгжрэлээс салах нэг арга бол их дээд сургуулиудын хот байгуулах

324