Оюутнууд сургалтын төлбөрөөсөө их мөнгийг түрээсийн байранд төлж байна

63