Хөхүүртэй айраг биед тустай

 Монголын эсэг идээ Микрофлорын бүтэц, технологийн онцлогоор нь: - 2 бичил биетний бүрэлдэхүүнт хөрөнгө бүхий-тараг, үнээ, хонь, ямааны сүүгээр…