“37-р точка” киноны хамгийн муу дүр

Унасан дээр нь дэвсэлж байгаа ч юм биш. Гэхдээ л “37-р точка” киноны хамгийн муу дүр эхний анги дээр л ил болсон. Тэр нь Гомбын Ялалт. Бээлийн…
>