Улсаас хэнийг, хэрхэн халамжилдаг вэ?

Халамжийн туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн, өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд улсаас тэтгэвэр, тэтгэмж олгодог. Мөн хүн амаа өсгөх…

Хазааргүй ноён доллар

Ноён доллар 60 хоногийн өмнө  2670 төгрөг байсан бол  өнөөдөр 2724 төгрөг болчихож. Үгүй мөн хурдацтай өсч байна аа. Жолоо цулбуургүй доллар ийн…

Иргэдийн дундаж цалин 1.1 сая төгрөг

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланд хамрагдсан ажиллагсдын 67.7 мянга буюу 9.9 хувь нь 320 мянган төгрөг хүртлэх цалинтай. 93.1 мянга нь буюу 13.6…