Хүүхдэд гар хүрэх нь зөв үү?

      100% дээд боловсролтой 2~5 насны хүүхэдтэй 124 эцэг эхээс "Та хүүхдэдээ гар хүрдэг үү” гэсэн асуулгыг хийж үзэхэд тэдний 72% нь ТИЙМ ээ…