С.Зоригийн хэргийн материалыг ил болгосноор юу өөрчлөгдөх вэ?

141