Эрхтэн шилжүүлэн суулгасан 300 гаруй хүнийг төр “үх” гэсэнтэй ялгаагүй

321
Эрхтэн шилжүүлэн суулгасан 300 гаруй хүнийг төр “үх” гэсэнтэй ялгаагүй

Санал болгох