Хууль бусаар халагдсан хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга нар С.Эрдэнэ сайдыг шүүхэд өглөө

293