Байшин барих гэж байгаа болон гэртээ засвар хийх гэж байгаа санаа авахаар шүршүүр санал болгож байна.